Anjas CV

Erhvervserfaring:

 

Assistent – Højvangskolen, Svenstrup (2014)

– Ajourføring af stamdata i KMD Elev og KMD Matrix

– Oprettelse af nye elevjournaler og oprulning af elever til næste skoleår

– Telefonpasning og udarbejdelse af inofrmationsfoldere

– Ansvarlig for udlevering af skolemælk

– Opstart af computere til bogudlån og hjælp på biblioteket

– Ad hoc opgaver og servicering af lærere, elever og forældre

 

Effektiviserings- og ledelseskonsulent – Lykkevang plejeboliger, Svenstrup (2012)

– Arkivering og dokumenthåndtering

– Aktivitetsforbedringer for beboerne

– Arbejdsmiljøforbedringer

 

Lørdagsafløser og tilkaldevikar – Post Danmark, Svenstrup Omdeling (2008 – 2012)

– Håndtering af værdipost og anbefalede breve

– Sortering, pakning, udbringning og efterbehandling af post

– Oplæring af nye medarbejdere

 

Piccoline og kvalitetsmedhjælper – Gabriel A/S, Aalborg (2005-2006)

– Kundetilfredshedsanalyser

– Kvalitetsanalyser og -rapporter

– Ansvar for virksomhedens post

– Sortering og arkivering

– Bestilling af kontorartikler

– Ansvar for opdækning til møder

– Ærinder på tolden og i banken

 

Rengøringsmedhjælper – Rengøringsordningen i Skalborg (2004 – 2005)

– Rengøring hos private og virksomheder

– Hovedrengøring hos private

 

Afposter – Post Danmark, Vrå Omdeling (2001 – 2003)

– Postkassetømning

– Sortering og afsendelse af post og værdi

– Hentning af post hos virksomheder

 

Landbrugsmedarbejder – Katrine Nielsen, Rakkeby (2000)

Landbrugsmedarbejder – Poul Thomsen, Nibe (1999)

– Malkning og fodring af begge gårdes besætninger

– Fodring og pasning af hestene på gården i Rakkeby

– Markarbejde på markerne tilknyttet gården i Nibe

– Ad. hoc. opgaver i staldene på begge gårde

 

Postpige – Løkken-Vrå kommunekontor, Vrå (1997 – 1999)

– Frankering af kommunens udgående post

 

Uddannelse:

 

Cand.merc. organisation og strategi – Aalborg Universitet (2009 – 2011)

– Projektledelse og -styring

– Forandrings- og kriseledelse

– Stressforebyggelse og -håndtering

– Medarbejdermotivering og -udvikling

– Kulturens betydning for virksomheder og medarbejdere

 

Bachelor i Erhvervsøkonomi – Aalborg Universitet (2006 – 2009)

– Samfunds- og virksomhedsøkonomi

herunder regnskabsanalyse, finansiering og økonomistyring

– Metodisk operationalisering

– Virksomheden set som helhed

herunder organisationsforståelse, brancheanalyse samt markedsføring og erhvervsjura

 

1-årig HHX for studenter – Aalborg Handelsskole (2003 – 2004)

– Erhvervsøkonomi på A-niveau

– Erhvervsengelsk på A-niveau

 

Matematisk linje – Brønderslev Gymnasium (2000 – 2003)

– Matematik på A-niveau

– Biologi på A-niveau, stor skriftlig opgave om leukæmi

– Datalogi på C-niveau

 

Modul 1a – Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk (1999) Stoppede pga. ændring i uddannelse.

– Landbrugsøkonomi

– Plantelære

– Landbrugsteknik

– Kvæg- og svineavl

– Førstehjælp

 

Supplerende kurser:

 

Årsregnskab (2014)

– Debitor, kreditor- og lagerstyring

– Årsafslutning af bogholderiet

– Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutning

– Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet

– Opstilling og analyse af årsregnskabet

 

Salgstræning B2B – salgsteknikker og kundeværktøjer (2013)

– Administration i salg

– Telefonisk salg i et kundekontaktcenter

– Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen

– Salgsledelse

– Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet

– Præsentationsteknik i administrative funktioner

 

Løn- og personaleadministration (2012)

– Personalejura i lovgivningen

– Anvendelse af funktionær- og ferieloven

– Overenskomster m.m. i lønberegningen

– Lønberegning og -rapportering

– Udarbejdelse og afstemning af lønsedler

– Formidling af information om personalejura

– Administration af MUS

Rengøringsprojektet ved Aalborg kommune (2004)

– Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold

– Kommunikation og personlig kompetence

– Arbejdsteknik

– Aalborg Kommunes struktur

– Moral og etik i arbejdet

– Fysisk/psykisk aldring

– Førstehjælp

 

Brandbekæmpelse i stalde (1993, 1995 & 1997)

– Instruktion i hvordan man bekæmper brande i hestestalde

– Instruktion i de forskellige værktøjer til brandbekæmpelse

– Instruktion i hvordan man får hestene ud af stalden og væk fra de brændende bygninger

 

Frivilligt arbejde:

 

Aktive Akademikere (2014)

– Netværk for ledige akademikere

– Koordinering og planlægning af netværksmøder

 

PlusBolig (2002 – nu)

– Medlem af den lokale afdeling i boligselskabet

 

Vrå Rideklub (1992 – 1999)

– Medhjælper ved stævnerne i klubben

– Opsadling af hestene til både dressur- og springundervisning

– Fodring og pasning af de opstaldede heste